Indkaldelse til

Generalforsamling i Fiskeklubben Hornsherred 5. marts 2019 kl. 19:30
Fritidscentret Nyvej 7B, Skibby

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab og budget til godkendelse
 4. Behandling af fremkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
 5. Valg af formand (i ulige år) Formanden er samtidig 1'te Fiskeringsrepræsentant
  • På valg er: Jes Hansen
 6. Valg af kasserer (i lige år)
 7. Valg af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år)
  • På valg er:
  • Lars Jacobsen
  • Peter Petersen (ønsker ikke genvalg)
  • Erling Jensen
 8. Valg af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer (i lige år)
 9. Valg af indtil 3 suppleanter (hvert år)
  • På valg er:
  • Stig Christensen
 10. Valg af 1 revisor (hvert år)
  • På valg er:
  • Torben Madsen
 11. Nedsættelse af eventuelle udvalg
 12. Eventuelt.

Forslag der ønskes til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse jvn. vedtægternes §7.