Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

Bl.a. om laksekvoter 2019

Se nyhedsbrevet online

 
   

Laksekvoter for fiskesæsonen 2019

Der er nu udmeldt laksekvoter for fiskesæsonen 2019 for alle laksevandløb i Vestjylland. Fiskeristyrelsen, som er myndighed på området, har på baggrund... Læs mere

   

Kursus i vandløbsrestaurering – del 1 – Grundkursus

DTU Aqua afholder kursus i vandløbsrestaurering i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund. Læs mere

   

Ny viden om forårskystfiskeri på Fyn

De fleste går efter havørred, viser nye rapporter, der også giver detaljeret viden om bl.a. lystfiskernes fiskemetoder og fangster, og hvor de kommer... Læs mere