Klubbens navn og hjemsted:
Fiskeklubben Horns Herred (også kaldet Hornfisken) Hjemsted i Skibby i Horns Herred.
Klubbens formål:
Klubbens formål er at skabe interesse for lystfiskersporten, herunder at udbrede kendskabet til sports- og lystfiskeriets såvel skrevne som uskrevne love og bestemmelser.
Medlemmer:
Klubben består fortrinsvis medlemmer bosat i området omkring Isefjorden og Roskilde Fjord, men er åben for alle, der ønsker at dele deres inspirerende hobby med ligestillede.
Kontingent 2019:
Klubben har tre årlige kontingentsatser:
Juniorkontingent for unge mellem 12 og 18 år.
Senior kontingent.
Familiekontingent som dækker 2 voksne og alle børn under 18 år.
Kontingentsatserne for 2019 er:
  1. Junior    210,00 kr.
  2. Senior    625,00 kr.
  3. Familie 1025,00 kr

Nye medlemmer skal derudover betale et indskud på 50,00 kr. og evt. et depositum på 100,00 kr. for nøgle til Fiskeringens faciliteter.

Ved indmeldelse 1/11 - 31/12 betales der kun indmeldelsesgebyr. Der opkræves derefter normalt årskontingent på opkrævning sammen med alle andre i starten af det nye år.


Medlemsmøder:

Klubben afholder, som udgangspunkt, medlemsmøder den første tirsdag i hver måned, dog ikke i vinter-, sommer- og efterårsferier, med relevante emner for fiskesporten f. eks.:
Tips om fiskepladser på Sjælland, Fyn og Jylland såvel på kyster, i søer og ved vandløb.
Foredrag om særligt interessante lystfiskeremner, grejfremstilling, herunder fluebinding m.m. og ikke mindst, almindeligt hyggeligt samvær.
Klubmøderne anmeldes på klubbens hjemmeside og holdes på Fritidscentret, Nyvej 7 B, Skibby. Kontakt evt. formand eller kasserer for at høre nærmere om stedet og mødet.
 
Klubbens Aktiver:
Klubben råder over:
  • Påhængsmotor: 5 hk. 2 takt Tohatsu, langt ben
  • 2 stk. elmotorer
  • Klubben udlåner også redningsveste til børn og voksne, samt nødudstyr.

Motorer m.v. bestilles på hjemmesiden under "Brugermenu - Booking af motor m.v." (kræver logind) og ud- og tilbageleveres hos Nils Bierre eller Steen Pedersen - ring og af tal tidspunkt.

 Information:

Klubben udsender nyhedsbreve der infomerer om klubbens arragementer m.m.

Nyhederne kan også ses på denne hjemmeside af klubbens medlemmer.


Fisketure:
Klubben arrangerer året igennem forskellige fisketure og andre aktiviteter f.eks. laksetur til Lagan i Sverige, kysttur til Sjællands Odde, småbådstræf i Roskilde Fjord, havture med turbåde i øresund, Kattegat m.m.
Fiskeringen: 
Klubben er medlem af Fiskeringen, som er en sammenslutning af lystfiskeklubber i det østdanske område.
Fiskeringen har endvidere samarbejde med lystfiskerklubber i Fyn og Jylland.
Der er følgende fiskemuligheder:
1. Fiskeri fra båd. Fiskeringen råder over ca. 60 både placeret ved 16 søer og i 12 havne fordelt over hele Sjælland. I enkelte af søerne er der desuden bredadgang.
2. Fiskeri i strømvand (åløb). Fiskeringen råder over fiskeretten i ca. 60 km åløb beliggende på Sjælland, Fyn, Jylland samt i Sverige i området omkring Helsingborg.
Endvidere råder Fiskeringen over hytter beliggende ved Morrum og Lagan elvene i Sverige samt på Sjællands Odde, som kan lejes til meget rimelige priser.
De nærmeste både i området er placeret ved Vellerup Vig, Kulhuse havn samt Selsø Møllekrog.
Se Fiskeringens hjemmeside på www.fiskeringen.dk.