Hej Alle,

 Jeg har modtaget flg. fra Jon Christian Svendsen DTU Aqua:

Der er sket en masse spændende i forbindelse med vores undersøgelser i Roskilde Fjord. Her er en opdatering:

 

1)      Der er Fjordens Dag den 15. september, hvor jeg holder oplæg i Herslev Strand Sejlklub om vores fiske-undersøgelser kl. 11. Mere information her: https://nationalparkskjoldungernesland.dk/nationalparkens-ture-og-arrangementer/2019/fjordens-dag/. Alle er velkomne.

 

2)      Frederik H. Hauge har lige afleveret sit speciale om ørrederne i Roskilde Fjord. Se vedlagte. Frederik var studerende på DTU Aqua og har arbejdet med ørrederne i Roskilde Fjord i et par år.

 

3)      Vi er begyndt at kortlægge skrubbernes gyde-vandring i Roskilde Fjord. Det foregår bl.a. i samarbejde med DAFF http://danskefritidsfiskere.dk/, Jørgen Junker fra Kreds 2 https://danskefritidsfiskere.dk/?page_id=100 og Frede Damsø fra Frederikssund https://www.fr-sundfritidsfiskeri.dk/. Indtil videre tyder resultaterne på, at en betydelig del af skrubberne vandrer ud af Roskilde Fjord i forbindelse med gyde-perioden. De første resultater kan ses her https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2019/05/skrubbernes-gydevandring?id=66344314-35dc-4641-ad2a-b711066bde4b&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=2019_05_21_Nyhedsbrev. Vi har planlagt at mærke flere skrubber i efteråret i samarbejde med folkene fra DAFF.

 

4)      Vi har mærket smolt (små ørreder) med akustiske transmittere for at følge deres vandring fra Langvad Å og ud af fjorden via Kattinge Vig. Vi undersøger, om smolt klarer sig bedre, hvis de udsættes om natten i stedet for om dagen. TV2 Lorry var til stede, da vi mærkede fiskene, og de lavede denne reportage: https://www.tv2lorry.dk/artikel/de-fleste-opdraettede-oerreder-doer-hurtigt-nu-vil-forskere-vide-hvorfor. Peter Henriksen leverede også denne fine beskrivelse: http://fishingzealand.dk/nyheder/overlever-smolt-bedre-ved-udsaetning-om-aftenen/. Undersøgelsen er bl.a. udført i samarbejde med folk fra ROLK http://rolk.dk/ og Fishing Zealand http://fishingzealand.dk/en/.   

 

5)      Resultater fra januar 2019 viser, at ørreder fra vandløbene ved Limfjorden nogle gange tager på udflugt i Roskilde Fjord. Undersøgelsen er beskrevet her https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2019/01/havoerreder-paa-udflugt?id=f59c9c23-b6f7-40c1-ae48-07a9561db114. Resultaterne tyder på, at fiskepleje i én del af landet kan give flere fisk i andre dele af landet.

 

6)      Jeg har vedlagt en beskrivelse af lytteposternes placeringer i Roskilde Fjord.

 

7)      Husk: Hvis du fanger en mærket fisk, skal fangsten indrapporteres her: https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fiskemaerker. Hvis man kan se, at en fisk er mærket, så bør fisken genudsættes, så den kan fortsætte med at levere data. Det er ofte nemt at genkende en mærket fisk. Se for eksempel denne ørred, der blev fanget et par måneder efter mærkningen: